Mặt bằng căn hộ dự án chung cư Ecocity Long Biên.


Dự án chung cư Ecocity quận Long Biên thực sự đang tạo nên cơn sốt trên thị trường bất động sản khu vực phía Đông Hà Nội. Với mức giá từ 23 đến 25 triệu đồng / m2 đã bao gồm VAT và nội thất Full, thực sự ecocity Long Biên xứng đáng là điểm nhấn trên thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2016 này.

Dưới đây là mặt bằng tổng thể dự án chung cư Ecocity quận Long Biên cho từng căn hộ.

Mặt bằng tổng thể Ecocity Long Biên.
Mặt bằng tổng thể Ecocity Long Biên.
Mặt bằng tầng 2 đến 8 chung cư Ecocity Long Biên.
Mặt bằng tầng 2 đến 8 chung cư Ecocity Long Biên.
Mặt bằng tầng 9 đến 16 chung cư Ecocity Long Biên.
Mặt bằng tầng 9 đến 16 chung cư Ecocity Long Biên.

Căn A1 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn A1 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn A3 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn A3 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn A5 chung cư ecocity Long Biên.
Căn A5 chung cư ecocity Long Biên.
Căn A6 chung cư ecocity Long Biên.
Căn A6 chung cư ecocity Long Biên.
Căn B8 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn B8 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn B2 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn B2 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn B5 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn B5 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn B7 chung cư Ecocity Long Biên.

Căn B7 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn C4 ecocity Long Biên.
Căn C4 ecocity Long Biên.
Căn C11 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn C11 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn D1 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn D1 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn D2 chung cư Ecocity Lon Biên.
Căn D2 chung cư Ecocity Lon Biên.
Căn D3 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn D3 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn D4 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn D4 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn D5 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn D5 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn D6 chung cư Ecocity Long Biên.
Căn D6 chung cư Ecocity Long Biên.
Khách hàng quan tâm đến dự án chung cư Ecocity Long Biên vui lòng liên hệ phòng bán hàng chủ đầu tư Ecocity Long Biên.

>> Xem thêm: vị trí chung cư Ecocity Long Biên.